Centrum för sällsynta diagnoser inbjuder till föräldraträffar på Ågrenska. Här är tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

Mer information finner ni på NFDS:s hemsida eller Ågrenskas hemsida.

Tid
Vi kommer att träffas två eftermiddagar med några veckors mellanrum.

Torsdag 14 mars och torsdag 28 mars 2019 kl 13-16.
Träffarna är på Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 1, Hovås.

Träffarna leds av Cecilia Stocks, socionom och Astrid Emker, pedagog från Ågrenska.

Det är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Anmälan
För frågor och anmälan kontakta Astrid Emker på Ågrenska: astrid.emker@agrenska.se eller 0708-866717. Ange ditt namn och telefonnummer.

2019

Seminarium i Malmö 24 maj kl 9-16

Anhöriga, personal och andra intresserade personer bjuds härmed in till en dag om Prader Willi Syndrom. Inriktningen är mot barn från nyfödd upp till yngre tonåren.

Program för dagen:

  • Anders Johansen, barnendokrinolog på UMAS med stor erfarenhet av PWS från Danmark (föreläsning på svenska).
  • Ann Jacobsson, Psykolog från sjukhuset i Ystad. Ska prata om PWS kopplat till autism.
  • Linda Bygdeståhl, Förskolechef och mamma till pojke med PWS. Vilka rättigheter har våra barn i förskolan/skolan.
  • Föreläsning om lågaffektivt bemötande från Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Plats: SUS Malmö, Lilla aulan, Jan Waldeströms gata 5.

Anmäl er senast den 15 maj till petra.greby@telia.com Kontakta även Petra om ni har frågor gällande seminariet.

Kostnad för seminariet inkl. lunch och fika.
Anhörig medlem: 250 kr
Personal medlem: 550 kr
Icke medlem: 650 kr

Sätt in avgiften på föreningens PG 169 38 80-5 Märk inbetalningen med seminarium Malmö 24/5 samt namn på deltagarna.

Behöver ni faktura ta kontakt med vår kassör Dan Andersson på ettbrevtilldaan@gmail.com

Hoppas vi ses i Maj. Välkomna!
// Styrelsen för Prader Willi föreningen

Världskonference

Den 10:e internationella PWS-konferensen går av stapeln i Havanna, Kuba den 13-17 november 2019.