Kontakt

Ordförande
Petra Greby
Råkritegatan 54
212 36 Malmö
Tel: 0768-072007
petra.greby@telia.com
(son född-00)
Vice ordförande & sekreterare
Marie Solin
Tornvägen 12
913 41 Obbola
Tel: 073-8466308
mariesolin65@gmail.com
(dotter född -93)
Ledamot
Johanna Locatelli
Kassör
Dan Andersson
Mellanbergsv. 93
129 31 Hägersten
ettbrevtilldaan@gmail.com
Tel: 0732118819
Ledamot
Tom Touray
tom.touray@attendo.se
Suppleant
Lena Andersson
Tel 010-4248521
Tel 072-4018521

lena.andersson@patia.se

Suppleant
Lisa Boman
Stockholm
Tel: 070-2141097
lisa.Boman@telia.com
Redaktör för hemsida
Tina Martinsson
Björnbodav. 14
186 42 Vallentuna
Tel: 0705553814
tina@marknadskontakt.se
Redaktör för medlemsbladet
Maria Persson
Mellanbergsv. 93
129 31 Hägersten
maria.my.persson@gmail.com
Revisor
Per Martinsson
Björnbodavägen 14
18642 Vallentuna
Tel: 0768-860264
pgmartinsson@outlook.com
(son född -99)
Revisorsuppleant
Göran Jönsson
Lönnebergagatan 13
212 36 Malmö
Tel:
goran.annbritt@telia.com
(morfar till pojke född -00)
Valberedning
Styrelsen
Hedersordförande
 Jean Phillips-Martinsson
Adress: Farthings, 44 Warwick Park, Tunbridge
Wells,
Kent TN2 5EF England
Tel. +44 1892 54 94 92
E-post: jeanpws@aol.com
(son född-70)
Vetenskaplig rådgivare PWSF
Ricard Nergårdh (barn)
ricard.nergardh@ki.se
Charlotte Höybye (vuxna)
charlotte.hoybye@karolinska.se
Vetenskaplig rådgivare och professionell
delegat till IPWSO
Charlotte Höybye
charlotte.hoybye@karolinska.se
Internationell
föräldradelegat för IPWSO
Marie Solin
Tornvägen 12
913 41 Obbola
Tel: 073-8466308
mariesolin65@gmail.com
(dotter född -93)
Handledning och utbildning i PWS, kontaktombud för personal samt internationellt kontaktombud
Lisa Boman
Stockholm
Tel: 070-2141097
lisa.boman@telia.com
Internationell/nationell
personalrepresentant

Johanna Locatelli