Kontakt

Ordförande
Petra Greby
Råkritegatan 54
212 36 Malmö
Tel: 0768-072007
petra.greby@telia.com
(son född-00)
Vice ordförande & sekreterare
Marie Solin
Tornvägen 12
913 41 Obbola
Tel: 073-8466308
mariesolin65@gmail.com
(dotter född -93)
Ledamot
Lisa Boman
Stockholm
Tel: 070-2141097
lisa.Boman@telia.com
Kassör
Birgitta Anderson
Björklinge
Tel: 070-5377525
birgittaanderson@live.se
(mormor till pojke född-13)
Ledamot
Tom Touray
tom.touray@attendo.se
Suppleant
Els-beth Sikström
Suppleant
Kristina Hellgren
Tel: 073-6384307
kapellgren@yahoo.se
(son född -09)
Redaktör för medlemsbladet
Cecilia Bjärgö
Krongatan 9A
632 26 Eskilstuna
Mobil: 070-6980821
ia@erebusodora.net
Redaktör för hemsidan
Tina Martinsson
Björnbodavägen 14
18642 Vallentuna
Mobil: 070-5553814
tina@marknadskontakt.se
(styvson född -99)
Revisor
Göran Jönsson
Västra Kävlingevägen 193
212 34 Malmö
Tel:
goran.annbritt@telia.com
(morfar till pojke född -00)
Revisorsuppleant
Per Martinsson
Björnbodavägen 14
18642 Vallentuna
Tel: 0768-860264
pmartinsson@csc.com
(son född -99)
Valberedning
Styrelsen
Hedersordförande
 Jean Phillips-Martinsson
Adress: Farthings, 44 Warwick Park, Tunbridge
Wells,
Kent TN2 5EF England
Tel. +44 1892 54 94 92
E-post: jeanpws@aol.com
(son född-70)
Vetenskaplig rådgivare PWSF
Ricard Nergårdh (barn)
ricard.nergardh@ki.se
Charlotte Höybye (vuxna)
charlotte.hoybye@karolinska.se
Vetenskaplig rådgivare och professionell
delegat till IPWSO
Charlotte Höybye
charlotte.hoybye@karolinska.se
Internationell
föräldradelegat för IPWSO
Marie Solin
Tornvägen 12
913 41 Obbola
Tel: 073-8466308
mariesolin65@gmail.com
(dotter född -93)
Handledning och utbildning i PWS, kontaktombud för personal samt internationellt kontaktombud
Lisa Boman
Stockholm
Tel: 070-2141097
lisa.boman@telia.com