Nyheter

Ordförande har ordet

Vi vill påverka!

Inom LSS och Försäkringskassan fattas ibland olika beslut över tid om samma person i frågor där den grundläggande problematiken är densamma. PWS är en diagnos som bedöms ganska lättvindigt av vissa biståndsbedömare. De förstår varken de långsiktiga eller kortsiktiga konsekvenser av det komplexa i PWS när det gäller maten.

Om t.ex. en biståndsbedömare slutar och/eller oftast då en omprövning ska ske kan nästa person då höja eller sänka nivån på insatsen. Utan att något har förändrats. Sammantaget är det rättsosäkerheten som är det stora problemet. Rättigheter kan inte tas för givna.

Vi vill gärna försöka att påverka detta och skulle vilja samla på oss olika felaktigt fattade beslut. Självklart ska inga namn nämnas men gärna var i Sverige ni bor. Skicka gärna era berättelser till petra.greby@telia.com

Ledig gruppbostad i Södertälje

I Brunna, Södertälje har vi precis fått två lägenheter som är tomma och vi söker nu personer som kan flytta in hos oss. Läs mer här!

Ny gruppbostad i norra Stockholm

En ny gruppbostad planeras att öppna i januari 2022 i Vallentuna norr om Stockholm. Läs mer här!

Insamlingsstiftelsen för Prader Willi forskning - ipwf

Ge barn med Prader Willi bättre framtidsutsikter!

Stiftelsen startades av föräldrar till barn med Prader Willi Syndrom (PWS) med förhoppningen att få igång svensk forskning och för att på så vis ge alla barn som föds med PWS bättre framtidsutsikter och en chans till ett självständigt liv.

Besök insamlingsstiftelsen på hemsidan ipwf.se