Föräldraträffar i Sverige 2018

Ågrenska arrangerar genom Centrum för Sällsynta Diagnoser, CSD, träffar för föräldrar till barn som nyligen fått en sällsynt diagnos. Forskning visar att stöd till föräldrar gör stor skillnad och stärker föräldraskapet.

Centrum för sällsynta diagnoser Syd
Träff 1: Torsdag 1 mars 13:00 - 16:00
Träff 2: Torsdag 15 mars 13:00-16:00

Centrum för sällsynta diagnoser i Uppsala - Örebroregionen
Träff 1: Tisdag 8 maj kl 13:00-16:00
Träff 2: Tisdag 29 maj kl 13:00-16:00

Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset
Träff 1: Tisdag 13 mars kl 13:00-16:00
Träff 2: Tisdag 27 mars kl 13:00-16:00

Centrum för sällsynta diagnoser Väst 
Träff 1: Måndag 26 mars kl 13:00-16:00
Träff 2: Måndag 9 april 13:00-16:00