Centrum för sällsynta diagnoser inbjuder till föräldraträffar på Ågrenska. Här är tillfälle för dig att ta upp frågor, samtala om vardagslivet, reflektera och få tips och idéer tillsammans med andra föräldrar i liknande situation.

Mer information finner ni på NFDS:s hemsida eller Ågrenskas hemsida.

Tid
Vi kommer att träffas två eftermiddagar med några veckors mellanrum.

Torsdag 14 mars och torsdag 28 mars 2019 kl 13-16.
Träffarna är på Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen 1, Hovås.

Träffarna leds av Cecilia Stocks, socionom och Astrid Emker, pedagog från Ågrenska.

Det är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Anmälan
För frågor och anmälan kontakta Astrid Emker på Ågrenska: astrid.emker@agrenska.se eller 0708-866717. Ange ditt namn och telefonnummer.