Kommande familjeträffar

Familjevistelse på Ågrenska 

Vecka 49, 5-9 december 2022, är det återigen dags för familjevistelse på Ågrenska.

Det finns fortfarande några platser kvar. Sista dagen för anmälan är 1 september. Anmäl dig på agrenska.se/familjevistelser 

Våra vistelser riktar sig till familjer som har barn med sällsynta diagnoser. Vistelserna erbjuder unika möjligheter för föräldrar att få kunskap, träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter.

Hela familjen deltar, eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmar. Vi arrangerar drygt tjugo familjevistelser per år med deltagare från hela Sverige. Vistelserna är ett viktigt komplement till habiliterings-, sjukvårds- och andra samhällsinsatser.

Du kan läsa mer information om dessa vistelse och hur du anmäler dig till detta på: agrenska.se/familjevistelser