Kommande seminarier

Ågrenska utbildningsdagar kring Prader Willis

 -  2022.

Genom utbildningsdagarna får du kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i vardagen. Kunskapen bidrar till att ge dig redskap i ditt arbete med barnet och familjen. Till våra utbildningsdagar anlitar vi både externa experter utvalda för sin specialistkunskap och interna föreläsare med lång erfarenhet av olika diagnoser. Att delta på utbildningsdagar tillsammans med familjer, personal och närstående, är mycket värdefullt för samarbetet kring barnet.

Anmälan och mer information hos Ågrenska. Sista anmälningsdag 22 november.