Kontakt

Ordförande
Petra Greby, Malmö
Tel: 0768-072007
petra.greby@telia.com
(son född-00)
Vice ordförande & sekreterare
Marie Solin, Obbola
Tel: 073-8466308
mariesolin65@gmail.com
(dotter född -93)
Ledamot
Johanna Locatelli, Umeå
070-3266373
johanna.locatelli@umea.se
personal
Kassör
Dan Andersson, Umeå
ettbrevtilldaan@gmail.com
Tel: 0732118819
(son född-16)
Ledamot
Tom Touray, Stockholm
tom.touray@attendo.se
Suppleant
Lena Andersson, Stockholm
Tel 010-4248521
Tel 072-4018521
lena.andersson@patia.se
Suppleant
Lisa Boman, Stockholm
Tel: 070-2141097
lisa.Boman@telia.com
Redaktör för hemsida
Tina Martinsson, Vallentuna
Tel: 0705553814
tina@marknadskontakt.se
Redaktör för medlemsbladet
Emma Passi pwstidningen@gmail.com
Revisor
Per Martinsson, Vallentuna
Tel: 0768-860264
pgmartinsson@outlook.com
(son född -99)
Revisorsuppleant
Göran Jönsson, Malmö
goran.annbritt@telia.com
(morfar till pojke född -00)
Valberedning
Styrelsen
Hedersordförande
 Jean Phillips-Martinsson
Kent, England
Tel. +44 1892 54 94 92
E-post: jeanpws@aol.com
(son född-70)
Vetenskaplig rådgivare PWSF
Ricard Nergårdh (barn)
ricard.nergardh@ki.se
Charlotte Höybye (vuxna)
charlotte.hoybye@karolinska.se
Vetenskaplig rådgivare och professionell
delegat till IPWSO
Charlotte Höybye
charlotte.hoybye@karolinska.se
Internationell
föräldradelegat för IPWSO
Marie Solin, Obbola
Tel: 073-8466308
mariesolin65@gmail.com

Handledning och utbildning i PWS
Petra Greby, Malmö
Tel: 0768-072007
petra.greby@telia.com
Internationell/nationell
personalrepresentant
Johanna Locatelli